Realizacje

Projekty (1991-2005)

Ważniejsze opracowania lata 1991 – 2005.

 • Projekt remontu ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie na odcinku od ul. Lipowej do 3-go Maja.
  Inwestor: Urząd Miasta Lublin.
 • Projekt robót drogowych i mostowych Lubelskiego Rynku Hurtowego Owoców i Warzyw w Elizówce.
  Inwestor: Lubelska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A.
 • Projekt budowy obwodnicy m. Okopy w ciągu drogi krajowej nr S 82, dł. 3,7 km.
  Inwestor: Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Lublinie.
 • Projekt Trasy Podskarpowej – obwodnica Stalowej Woli wraz z węzłem KEN.
  Inwestor: Urząd Miasta Stalowa Wola.
 • Koncepcja programowa budowy autostrady A2 na odcinku węzeł „Dobryń” – Kukuryki, dł. 8,5 km.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Wschodni w Lublinie.
 • Projekt budowy mostu przez rz. Bug w Dorohusku - autoryzacja projektu ukraińskiego.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Wschodni w Lublinie.
 • Projekt budowy stalowego mostu objazdowego przez rzekę Wisłę w Annopolu, dł. 500 m.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Wschodni w Lublinie.
 • Koncepcja Programowa drogi ekspresowej S 19 na odcinku węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Konopnica” wraz z obiektami mostowymi.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Wschodni w Lublinie.
 • Projekt przebudowy drogi krajowej nr 74 wraz z remontem mostu łukowego dł.50 m przez rzekę Huczwę na odcinku Hrubieszów – Zosin, dł. 9,3 km.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Projekt budowy mostu dł. 160 m przez rzekę Wieprz wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Dorohucza.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Projekt budowy II mostu granicznego przez rzekę Bug w m. Kukuryki dł. 275,64 m w ciągu lewej jezdni przyszłej autostrady A2.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Projekt Trasy Podskarpowej w ciągu drogi krajowej nr 77 na odcinku od m. Agatówka do ul. Brandwickiej w stalowej Woli, dł. 3,1 km.
  Inwestor: Urząd Miasta Stalowa Wola.
 • Projekt budowy obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 19, dł. 6,5 km wraz z 5 wiaduktami i mostem.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.