O firmie

Biuro Usług Projektowych DROGPROJEKT Spółka z o.o. powstało w wyniku restrukturyzacji Pracowni Projektowej Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Lublinie w czerwcu 1991 r.

Przedmiotem działalności naszej Firmy jest projektowanie i obsługa inwestycji w zakresie inżynierii lądowej, budownictwa komunikacyjnego oraz ochrony środowiska.

Wykonujemy zadania dla jednostek administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, firm wykonawczych oraz dla inwestorów prywatnych. Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od opracowania studiów, koncepcji, poprzez wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, materiałów przetargowych po nadzór autorski i inwestorski.

Pracownie projektowe (drogowa i mostowa) oraz zespół nadzorów inwestorskich zapewniają usługi najwyższej jakości dzięki:

  • wysoko wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej, posiadającej długoletnie doświadczenie i stale doskonalącej swoją wiedzę i umiejętności,
  • stosowaniu przez nas profesjonalnego, licencjonowanego oprogramowania komputerowego m.in. firm Bentley i Sofistik AG,
  • współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, firmami krajowymi i zagranicznymi.