Realizacje

Projekty (2013-2015)

Ważniejsze opracowania lata 2013 - 2015.

 • Zaprojektowanie i wykonanie odbudowy mostu kolejki wąskotorowej na rzece Wrzelówce w miejscowości Wilków.
  Podwykonawstwo w zakresie projektowania i nadzoru dla firmy Karya Sp. z o.o.
  Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lub.
 • Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Wolicę, położonego w km 150+208 drogi krajowej nr 17 w m. Wólka Orłowska.
  Podwykonawstwo w zakresie projektowania dla firmy Mota-Engil Central Europe S.A.
  Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz w km 11+450 w m. Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu i budową mostu tymczasowego.
  Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy mostu przez rzekę Ciemięgę w km 0+546 drogi powiatowej Nr 2213L Jastków - Wygoda w m. Jastków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego
  Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy mostu przez rzekę Tanew w ciągu drogi wewnętrznej (rolniczej) odc. Zynie – Zagać w m. Zynie.
  Inwestor: Urząd Gminy w Księżpolu.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy odbudowy koryta Kanału Podlipie w km 0+000 – 2+200, tj. 2+200 km w m. Moniaki wraz z budową nowych obiektów inżynierskich.
  Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy remontu koryta rzeki Klikawki w km 2+800 – 7+730 ( km proj. 2+754 - 7+717 ) wraz z przebudową przepustów w m. Bronowice, Kowala, Opatkowice, gm. Puławy, pow. puławski, woj. lubelskie
  Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej dla zadania pn. Budowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek od km 5+735 do km 7+573”.
  Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy na przebudowę wiaduktu nad linią kolejową LHS w km 51+110 drogi wojewódzkiej nr 843 (ul. Powiatowa w Zamościu) oraz na budowę przejazdu kolejowego kat. A na linii LHS w km 52,700.
  Inwestor: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odc. od km 26+000 do km 43+162.
  Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lub – Bełżyce – Konopnica, stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” w ciągu drogi ekspresowej S-19.
  Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy dla zadania „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice” – zaprojektowanie i wybudowanie.
  Podwykonawstwo w zakresie projektowania dla firmy SUDOP PRAHA a.s.
  Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.