Realizacje

Nadzory inwestorskie

Ważniejsze nadzory

 • Budowa mostu przez rzekę Bug na polsko-białoruskiej granicy państwowej w ciągu drogi krajowej nr 68 (przyszła autostrada A2) w m. Kukuryki.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Budowa mostu dł. 160 m przez rzekę Wieprz wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Dorohucza.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Remont mostu przez rzekę Huczwę w ciągu drogi krajowej nr 74 w Hrubieszowie wraz z dojazdami.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Rozbudowa, wzmocnienie i podniesienie nośności drogi krajowej nr 12 na odcinku Piaski – Dorohucza dł. 8,6 km wraz z obiektami inżynierskimi.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Przebudowa mostu przez rz. Łopę w ciągu drogi krajowej nr 17 Lublin – Piaski Krasnystaw – Zamość w m. Łopiennik Górny wraz z dojazdami.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Remont mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Łęczna.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Przebudowa drogi krajowej nr 48, odcinek Moszczanka – Kock, dł. 10 km.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Przebudowa mostu stałego wraz z dojazdami, budową tymczasowej drogi objazdowej i mostu tymczasowego przez rzekę Tanew w m. Osuchy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska, w km 49+274 oraz zabezpieczenie lub przebudowa urządzeń kolidujących.
  Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 76 na odcinku Stoczek Łukowski – Łuków w km 54+095 w m. Jamielnik.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Przebudowa mostu przez rz. Biała Łada w ciągu drogi krajowej nr 74 w km 230+480 w m. Wola Radzięcka wraz z dojazdami oraz budową i rozbiórką objazdu tymczasowego.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 82 w m. Łęczna poprzez rozbudowę ul. Jana Pawła II od km 23+567 do km 24+567.
  Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 74 poprzez rozbudowę drogi na odcinku Annopol – Gościeradów od km 176+022 do km 183+764.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi krajowej nr 17 na odcinku Krasnystaw – Zamość w km 171+362 w m. Sitaniec i objazdem na czas budowy oraz odcinkową korektą rzeki Czarny Potok.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 48 w m. Dęblin. (w km 455+023 – 205 DW nr 801, w km: 155+051 – nad linią kolejową nr 007 Warszawa – Dorohusk i w km: 155+151 – na ul. M. Konopnickiej w Dęblinie).
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 • Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu w ciągu drogi krajowej Ne 74 Janów – granica państwa, dł. 4,80 km. 2011 – 2012.
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.